Quá trình hoạt động của Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng (phục hoạt)

Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng, gọi tắt là đảng Dân Xã, vốn là đảng chính trị của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, từng hoạt động ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1946 – 1975. Trước khi bị đàn áp bởi chính quyền Ngô Đình Diệm, đảng Dân Xã từng bao gồm nhiều nhóm phiến quân cát cứ ở địa phương, trong đó có những nhóm cộng tác với người Pháp. Năm 2016, ông Trần Nguyên Hưỡn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tuyên bố phục hồi hoạt động của đảng này, và gắn cho đảng tôn chỉ chống Cộng và chống Trung Quốc.

 

I. Tuyên bố phục hồi hoạt động

Ngày 21 tháng 9 năm 2015, ông Trần Nguyên Hưỡn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở thành phố Hồ Chí Minh, công bố bức thư ngỏ về việc phục hồi hoạt động của Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng. Ngày phục hoạt trùng với lễ kỷ niệm 69 năm ngày ông Huỳnh Phú Sổ thành lập đảng (21 tháng 9 năm 1946). Trong bức thư ngỏ, phần lên án đảng Cộng sản Việt Nam chiếm một nửa độ dài thư, và dài gấp đôi phần giới thiệu Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng cũ.

Theo thư ngỏ, thì chủ trương của đảng gồm ba điểm, như sau:

“_ Chủ quyền thuộc về Toàn Dân,

_ Chính trị hóa Toàn Dân,

_ Chống mọi sự Độc Tài , Áp Bức và Bất Công dưới mọi hình thức.”

Chủ trương này được cho là “trung thành” với cương lĩnh của đảng Dân Xã trước năm 1975. Từ thời điểm đảng được phục hồi hoạt động đến nay, chủ trương “chính trị hóa toàn dân” chưa được các đảng viên giải thích rõ.

Nội dung của bức thư ngỏ cũng cho thấy đảng Dân Xã có quan điểm chống Cộng và chống Trung Quốc.

 

II. Các thành viên quan trọng

Theo bức thư ngỏ, thì “Ban Chấp hành Lâm thời” đầu tiên của đảng bao gồm ba người, là Trần Nguyên Hưỡn – Ủy viên Đặc trách Chính trị, Nguyễn Chí Trung – Ủy viên Đặc trách Ngoại giao, và Võ Ngọc Thạch – Ủy viên Đặc trách Nội vụ. Từ thời điểm đó đến nay, đảng Dân Xã chưa công bố bất cứ văn bản nào qui định cách thức đảng tuyển chọn thành viên, bầu ban lãnh đạo và ra các quyết định.

 

1. Trần Nguyên Hưỡn

Ông Trần Nguyên Hưỡn được xem là một cán bộ quan trọng của giáo phái Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam. Ông từng bị kết án tù ở tòa án tỉnh An Giang vào tháng 9 năm 2000, cùng với 5 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khác (2).

 

2. Nguyễn Chí Trung

Nguyễn Chí Trung là “Trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy” ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trung sinh năm 1957 tại Long Xuyên, An Giang, tốt nghiệp trung học phổ thông và làm nghề bán bánh mì. Sau khi theo một nhóm chống Cộng vượt biên và bị bắt lại, ông từng bị tòa án Kiên Giang kết án 18 năm 9 tháng tù vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (4).

Ông Trung từng tự ứng cử làm Đại biểu Quốc hội vào năm 2016. Sau khi họp hiệp thương lấy phiếu tín nhiệm ở tổ dân phố được hơn một giờ, Trung bỏ ra ngoài và tuyên bố rằng ông tẩy chay cuộc bầu cử, vì những người tổ chức cuộc họp đã “áp đặt một cách phi dân chủ” (5).

 

III. Các nguồn hỗ trợ

Một nguồn tin công kích khẳng định rằng Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng nhận được sự hỗ trợ tài chính từ tổ chức Viễn Tượng của ông Đoàn Việt Hoạt (6). Tuy nhiên, thông tin này không được xác minh bởi nguồn nào khác.

 

(1) https://vietbao.com/a243125/buc-thu-ngo-phuc-hoat-viet-nam-dan-chu-xa-hoi-dang

(2) http://www.rfa.org/vietnamese/old-news/41124-20000918.html

(3) https://www.facebook.com/danlambaovn/videos/1029426930445958

(4) https://bonphuongtamhuong01.blogspot.com/2016/09/viet-nam-dan-chu-xa-hoi-ang-mot-am-o.html

(5) https://www.facebook.com/danlambaovn/videos/1029426930445958

(6) https://bonphuongtamhuong01.blogspot.com/2016/09/viet-nam-dan-chu-xa-hoi-ang-mot-am-o.html

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author