Tag "xuyên tạc chiến tranh"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Ngụy quyền và những câu chuyện âm mưu

Mấy ngày gần đây, dư luận lại tiếp tục nóng lên bởi những lộn xộn xung quanh việc có nhiều ý kiến muốn viết lại lịch sử theo hướng mới.