Tag "xảo trá"

Back to homepage
Gương mặt dân chủ

Đám zân chủ Nguyễn Xuân Nghĩa và đồng bọn lại tự phơi bày sự xảo trá!

Lâu nay tôi vẫn còn nghi ngờ về những lần tố cáo bị công an đàn áp những nhà dân chủ để ngăn chặn họ có hoạt động bất lợi

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Truyền thông bất lương.

Truyền thông bệnh hoạn và xảo trá có thể dần dần biến não người đọc thành não bò theo tâm lý a dua chỉ biết đọc title bài và phán