Tag "Xã hội dân sự"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

VOICE – Khóa học về XHDS hay phá hoại?

Ngày 10 tháng 7 năm 2016, VOICE (“Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment”, còn gọi là “Sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại”, một trong các sáng lập

Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Báo Công an nói về Học bổng XHDS của VOICE năm 2016

Ngày 18/7/2016, báo Công an nhân dân đã đưa ra cảnh  báo Về cái gọi là “Học bổng xã hội dân sự VOICE năm 2016” Xem link http://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/Ve-cai-goi-la-Hoc-bong-xa-hoi-dan-su-VOICE-nam-2016-400567/ Gần đây, nhiều đối

Bài nổi bật Gương mặt dân chủ

Thảo Gạo đã được Đoan Trang cống nạp cho Việt Tân?

Đã gần 3 tháng nay không thấy Thảo gạo – một fan mà Đoan Trang thu hút được qua các cuộc biểu tình yêu cây xanh biến mất khỏi Hà