Tag "VTC"

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Chuyện con cá !!!

“Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi”– phát biểu của ông Chu Xuân Phàm, trưởng phòng văn phòng Formosa tại Hà Nội đã gây nên một