Tag "tỵ nạn chính trị"

Back to homepage
Bài nổi bật Gương mặt dân chủ Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Giới đấu tranh zân chủ nghi ngờ Trương Minh Tam thỏa hiệp với mật vụ VN để ra đi

Mới đây trên fanpage Đồng hành với NO-U đăng bài “Trương Minh Tam và sự chuẩn bị công phu cho con đường đến Hoa Kỳ” với phân tích khá sâu

Bài nổi bật Gương mặt dân chủ

Chúc mừng Trương Minh Tam đến được “giấc mơ Mỹ”

Nhà zân chủ, thành viên Việt tân kiêm “Phong trào con đường Việt Nam” và một số tổ chức khác nước đã chính thức xuất cảnh Việt Nam và nhận

Gương mặt dân chủ

Bùi Thanh Hiếu lại sủa càn

Bài viết mới đây của Bùi Thanh Hiếu(BTH) có tựa đề: “Việt Nam thách đố quốc tế về nhân quyền” đã được Dân làm báo và một số trang mạng