Tag "tuyên truyền xuyên tạc"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Ngụy quyền và những câu chuyện âm mưu

Mấy ngày gần đây, dư luận lại tiếp tục nóng lên bởi những lộn xộn xung quanh việc có nhiều ý kiến muốn viết lại lịch sử theo hướng mới.

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Cần bình tĩnh trước những con rắn độc

Từ hôm qua 2/5/2017 các facebook của làng ba que rận chủ viết bài kêu gào “trả lại sự công bằng” cho Lê Mỹ Hạnh sinh sống tại Hà Nội.