Tag "tự sát trong đồn công an"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Đám zận chủ, cờ vàng làm trò ruồi bu quang cái chết của Nguyễn Hữu Tấn

Việc Nguyễn Hữu Tấn tự sát trong trại tạm giam khi đang bị điều tra về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tuyên truyền