Tag "tự do tôn giáo"

Back to homepage
Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Nguyễn Năng Tĩnh: có phải là nhà hoạt động ôn hòa hay nạn nhân đàn áp tôn giáo?

Sau khi Nguyễn Năng Tĩnh bị bắt, bị xử tù, Việt tân và một số tổ chức nhân quyền ra sức bao biện cho các hành vi vi phạm pháp

Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Bán lẻ gói nhân quyền “tự do tôn giáo” giúp ích gì cho làng zân chủ Việt?

Mấy tháng gần đây, tự nhiên thấy chủ đề đấu tranh cho “tự do tôn giáo” nổi hẳn lên, nhất là trong bối cảnh phong trào zân chủ đìu hìu,

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Nước Mỹ có như mơ?

Nước Mỹ hùng cường mà GDP của Việt Nam chưa bằng phẩy lẻ của họ. Họ thao túng và đặt cả thế giới trong ván cờ của họ, gây ra