Tag "tự do Internet"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

LUẬT KHOA TẠP CHÍ VÀ CHIẾN DỊCH ĐẢ KÍCH TỰ DO INTERNET Ở VIỆT NAM

Gần đây Luật Khoa tạp chí có đăng tải một bài viết có tựa đề Chính phủ Việt Nam sử dụng tin tặc trong hệ thống phản gián? Của tác

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

KIỂM SOÁT INTERNET HAY QUẢN LÝ INTERNET – RANH GIỚI MONG MANH

Internet là một cơ hội lớn cho giới hoạt động dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Chấm dứt những ngày trốn chui trốn lủi trao tay nhau các

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Kết quả điều tra kiểm duyệt Internet của Freedom House thiếu cơ sở khách quan

Freedom House là một tổ chức chuyên theo dõi tiến trình dân chủ và nhân quyền trên thế giới. Tổ chức này thường xuyên đưa ra các bảng xếp hạng

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Luật Khoa Tạp chí đã bịa đặt ra sao về dự luật An ninh mạng?

Một bài viết được đăng trên Luật Khoa Tạp chí vào ngày 4/11/2017 đã đưa ra một kết luận gây chấn động: Dự luật An ninh mạng do Bộ Công