Tag "Trần Đức Thạch"

Back to homepage
Bài nổi bật Gương mặt dân chủ

Trần Đức Thạch : Ngựa quen đường cũ.

Có châm ngôn “A leopard can’t change his spots”, nghĩa đen “Một con báo không thể thay đổi các đốm của nó”, ám chỉ bản chất loài vật tạo hóa