Tag "trá hình"

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

“Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam”: tổ chức phản động trá hình?

Ngày 01/07/2020, trên các báo điện tử nước ngoài có phiên bản tiếng Việt, một nhóm người (không rõ danh tính trừ bà Nguyễn Nguyên Bình) đã tuyên bố thành