Tag "tổ chức xã hội dân sự độc lập"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Nguyễn Tường Thụy bàn về sứ mệnh của nhóm “luật sư toàn thua”

Mới đây, ông Nguyễn Tường Thụy phát đi bài viết “Bào chữa cho tù nhân lương tâm không chỉ là chứng cứ” với nội dung cho rằng trong các vụ