Tag "tính cách Nga"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Nhân tính và đạo đức của người Nga đang dẫn đến chiến tranh

(Bài phân tích của Paul Craig Roberts, Viện Kinh tế Chính trị Hoa Kỳ. Biên dịch: Ngô Mạnh Hùng. Nguồn: https://www.paulcraigroberts.org/2018/04/14/russias-humanity-moral-conscience-leading-war/) NMH: Bài rất đáng đọc, về điểm yếu nằm