Tag "tay sai Việt tân"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Đại chiến trong Hội Anh em dân chủ của Việt tân

Page Đồng hành với No-U  vừa tung lên một loạt bài viết của thành viên trong tổ chức này thể hiện sử bất bình với cuộc bầu chọn bộ khung