Tag "Tây Nam Bộ"

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận Tin nóng

Vì sao KKF liên tục tìm “chỗ đứng” ở các diễn đàn Liên Hợp quốc?

  Có thể nói, Việt tân và “Liên đoàn Khmers Kampuchea Krom” (KKF) nằm trong số các tổ chức phản động lưu vong kiên trì, đeo bám, bất chấp mọi