Tag "Tâm thế nô lệ"

Back to homepage
Bài nổi bật Gương mặt dân chủ

Tâm thế nô lệ của giới zân chủ Việt qua vụ Mẹ Nấm

      Tôi rất tâm đắc và đồng tình với nhận xét của kênh KBCHN đánh giá về quá trình vận động chính giới Tây phương can thiệp trả