Tag "Project88"

Back to homepage
Gương mặt dân chủ Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Thói dối trá của làng chống Cộng qua vụ Ngô Hào tị nạn

  Dù giới chống Cộng hay cáo buộc Nhà nước tuyên truyền sai sự thật, chính họ cũng thường đưa tin một cách tô hồng, thiên lệch về những trường