Tag "pháp luật"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Dùng “pháp luật” làm căn cứ để “tố cáo” trong trường hợp này không đúng đâu

Chưa cần phải nghiên cứu sâu về pháp luật nhưng hiểu một cách căn bản nhất: Pháp luật là để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho một chủ thể

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Pháp luật sẽ không thể dung thứ cho những kẻ chống phá

Nhân dân có thể vì một lý do gì đó họ bị kẻ xấu xúi dục, kích động.. nhưng khi hiểu ra vấn đề tôi tin họ sẽ luôn đứng

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Vài lời chia sẻ về sự việc tại Đồng Tâm – Mỹ Đức

Chủ nhật, một ngày nghỉ, một buổi sáng đẹp trời rất hợp lý nếu dã ngoại hay vui chơi, thời tiết đẹp vậy sao lòng người không thế nhỉ. Ngày