Tag "page láo lếu"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Page lếu láo và những kẻ ngu si – Vụ cổng chào Quảng Ninh

Nhìn cái bài viết gần đây về cái cổng chào Quảng Ninh mà cái page mất dậy “Tôi Yêu Quân Đội Nhân Dân Việt Nam” viết mà tôi muốn mửa. Mửa vì