Tag "nhóm lợi ích"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Xây dựng sân golf trong sân bay, chuyện chỉ có ở Việt Nam?

Từ trước năm 1968, bọn VNCH đã xây dựng Sân gôn trong sân bay Tân Sơn Nhất do không quân Mỹ thiết kế, và dĩ nhiên nó chỉ được dùng