Tag "nhân sự"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

“Nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt” trong Đại hội XIII có gây nguy cơ lạm dụng quyền lực không?

  Trong những tháng cuối năm 2020, các hội nhóm chống Nhà nước Việt Nam đã tăng cường tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản

Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Vì sao lượng thông tin tiêu cực về nhân sự Đại hội XIII giảm đi?

Những ngày qua, trước việc Bộ Chính trị, Ban bí thư ban hành hàng loạt chỉ thị, nghị quyết đề ra tiêu chuẩn lựa chọn cho các cấp cùng với