Tag "nhân sự"

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Vì sao lượng thông tin tiêu cực về nhân sự Đại hội XIII giảm đi?

Những ngày qua, trước việc Bộ Chính trị, Ban bí thư ban hành hàng loạt chỉ thị, nghị quyết đề ra tiêu chuẩn lựa chọn cho các cấp cùng với