Tag "Nguyễn Năng Tĩnh"

Back to homepage
Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Nguyễn Năng Tĩnh: có phải là nhà hoạt động ôn hòa hay nạn nhân đàn áp tôn giáo?

Sau khi Nguyễn Năng Tĩnh bị bắt, bị xử tù, Việt tân và một số tổ chức nhân quyền ra sức bao biện cho các hành vi vi phạm pháp

Gương mặt dân chủ

Nguyễn Năng Tĩnh: từ một trí thức trở thành phản động!

Vốn là giáo viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An nhưng Nguyễn Năng Tĩnh có tư tưởng bất mãn, tiêu cực, có ý thức chống đối sâu

Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Vì sao giải thưởng Trần Văn Bá rơi vào tay Nguyễn Năng Tĩnh?

  Năm 2020, Nguyễn Năng Tĩnh – kẻ đã bị bắt, xử lý về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước được nhận giải thưởng Trần Văn Bá trị giá

Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Việt Nam có hình sự hóa việc sử dụng Internet hay các nền tảng mạng xã hội?

  Thời gian qua, các tổ chức nhân quyền nước ngoài như HRW, Freedom House, Ân xá quốc tế… đều ra sức vu cáo “Việt Nam về cơ bản đã