Tag "ngoại thương"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Cá bé nuốt cá lớn và những hệ luỵ nhìn từ thương vụ An Quý Hưng thâu tóm Vinaconex

Báo Pháp luật  Không ít thương vụ thâu tóm ngược, “cá bé nuốt cá lớn” gây bất ngờ trên thị trường nhưng sau khi thâu tóm ngược doanh nghiệp lớn