Tag "Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam"

Back to homepage
Gương mặt dân chủ

Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam là một nhóm “dân chủ cuội”?

Ngày 01/07/2020, trên một loạt các báo điện tử nước ngoài có phiên bản tiếng Việt và một số trang phản động như “Liên đoàn Lao động Việt Tự do”,

Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

“Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam”: tổ chức phản động trá hình?

Ngày 01/07/2020, trên các báo điện tử nước ngoài có phiên bản tiếng Việt, một nhóm người (không rõ danh tính trừ bà Nguyễn Nguyên Bình) đã tuyên bố thành