Tag "môi trường"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Không quay được phim tài liệu về dân, Green Trees chuyển sang quay phim chính mình để tự sướng

Một tháng sau ngày chiếu ra mắt bộ phim tài liệu “Đừng Sợ”, được làm để ca ngợi những phong trào biểu tình, bạo động mà giới chống đối từng

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Bàn về Phóng sự về thảm họa biển miền Trung của Đài Loan

Thấy bạn bè trên facebook chia sẻ video Phóng sự về thảm họa biển miền Trung do Đài Loan sản xuất, tôi cũng bật thử xem người Đài Loan sẽ