Tag "Lý Hồng Chí"

Back to homepage
Bài nổi bật

Vì sao đám zân chủ ủng hộ tà phái Pháp Luân?

“Chỉ có một người độc nhất trong hoàn vũ hiểu được điều này, là chính tôi mà thôi” là lời của Lý Hồng Chí, người khởi xướng Pháp luân công