Tag "lịch sử"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Những ngụy biện bóp méo lịch sử

Ban biên tập xin đăng bài của FB Ngô Mạnh Hùng được biên tập từ nhiều nguồn cho ta cái nhìn tổng thể về các lập luận của những kẻ

Bài nổi bật Sự thật lịch sử

Ngày 30 tháng 4, nói về hòa hợp dân tộc

Cuộc chiến tranh Việt nam đã kết thúc 42 năm, nhưng Hòa hợp dân tộc xem ra còn rất phức tạp. Bởi, có quá nhiều yếu tố ảnh hường, thậm