Tag "Khu du lịch Sơn Trà"

Back to homepage
Bài nổi bật Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Cần quan tâm quyền lợi của doanh nghiệp khi thay đổi quy hoạch Sơn Trà

Đây là quan điểm của fbker Long Viet Tran khi nói về những thiệt hại do doanh nghiệp đầu tư theo quy hoạch đã được phê duyệt, sau đó lại