Tag "Hội Anh em Dân chủ (HAEDC)"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà đang in và mặc mẫu áo do đảng Việt Tân cung cấp

Ngày 5 tháng 4 năm 2018, khi phiên tòa xử 6 thành viên Hội Anh em Dân chủ (HAEDC) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Việt Tân đang chỉ đạo chiến dịch truyền thông đòi thả dàn tay chân trong Hội Anh em Dân chủ

Mới đây, hai thành viên trẻ của Hội Anh em Dân chủ (HAEDC), là Nguyễn Văn Tráng và Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, đã phát động một chiến dịch truyền thông