Tag "giáo dân Lộc hà"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Sự phẫn nộ của nhân dân trước hành vi man rợ, vô nhân đạo, coi thường pháp luật tại Lộc Hà và Kỳ Anh

Những ngày qua Nhân dân cả nước và cộng đồng mạng dậy sóng vụ các giáo dân cuồng tín, nhẹ dạ, cả tin nghe lời xúi giục của một số