Tag "Gạc Ma – Vòng tròn bất tử"

Back to homepage
Chủ quyền biển - đảo

Có hay không lệnh “không được bắn”, để “dâng đất cho Trung Quốc” trong trận Gạc Ma?

  Trong hai bài trước, mình đã tường thuật cuộc tranh cãi quanh cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” [5][6]. Tuần qua, nhân ngày Thương binh –

Chủ quyền biển - đảo

Không phát động chiến tranh chống Trung Quốc là “bán nước”?

Như mình đã viết trong bài trước, từ ngày 15/07, các thành viên và thân hữu của nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự đã bắt đầu khai thác cuộc

Phóng sự dân chủ

Tóm tắt và nhận định về cuộc tranh cãi quanh cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”

1. Tóm tắt: Năm 2014, công ty First News bắt đầu biên soạn cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”, thuật lại việc hải quân Trung Quốc đánh