Tag "Đừng sợ"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Phạm Đoan Trang đứng sau bậu xậu làm phim “Đừng sợ”?

Sau khi Cao Vĩnh Thịnh tố bị công an bắt vì tổ chức chiếu phim “Đừng sợ”, Đoan Trang lập tức nhận hết mọi vai trò về mình, thách thức

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Không quay được phim tài liệu về dân, Green Trees chuyển sang quay phim chính mình để tự sướng

Một tháng sau ngày chiếu ra mắt bộ phim tài liệu “Đừng Sợ”, được làm để ca ngợi những phong trào biểu tình, bạo động mà giới chống đối từng