Tag "Diễn đàn XADA"

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

So sánh lập luận của người ủng hộ và người phản đối khu kinh tế Vân Đồn

  Ngày 15/05/2020, Chính phủ Việt Nam đã công bố quyết định thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn (vốn được thành lập từ năm