Tag "Đặng Văn Hiến"

Back to homepage
Phóng sự dân chủ

Vai trò của phóng viên Mai Quốc Ấn trong vụ Đặng Văn Hiến

  Năm 2005, gia đình ông Đặng Văn Hiến và nhiều người khác đến định cư và làm ruộng rẫy ở khu đất tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện