Tag "cột mốc Tổ quốc"

Back to homepage
Bài nổi bật Chủ quyền biển - đảo

Viết về biên giới

Tôi sinh ra lớn lên ở biên giới. Mười năm súng nổ đằng đẵng… Tôi chưa đủ lớn để chứng kiến nhiều nhưng ông bà, cha mẹ đã điêu đứng sơ tán,