Tag "cờ đỏ sao vàng"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Suy ngẫm về những kẻ chống Cộng cực đoan

Sự kiện kỳ thủ Lê Quang Liêm cầm cờ đỏ sao vàng vinh danh Tổ quốc tại buổi lễ tốt nghiệp của mình ở Mỹ đã khiến bọn chống cộng