Tag "chất thải Formosa"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Ai còn tin biển vẫn bị nhiễm độc từ chất thải Formosa?

Sáng ra đi dạo biển thì thấy bà con đang kéo lưới dọc biển. Nhìn thành quả của mẻ lưới dọc bờ biển như thế này mà tự hỏi sao