Tag "Cao Vĩnh Thịnh"

Back to homepage
Gương mặt dân chủ

Cao Vĩnh Thịnh gửi thư cho Công an và An ninh Việt Nam

Trong bài viết Cao Vĩnh Thịnh có nói rằng cô đang bị Công an Việt Nam “sách nhiễu”, gây khó khă, ngăn cản việc Thịnh theo học tại Học viện

Gương mặt dân chủ hoangthinhatle.com Tin trong nước

Cao Vĩnh Thịnh kiện vì bị cấm không được xuất cảnh

Bàn tiếp về việc Cao Vĩnh Thịnh bị dừng xuất cảnh, hay theo ngôn ngữ luật học thì nó là bị “tạm hoãn xuất cảnh”. Cao Vĩnh Thịnh đăng đàn

Gương mặt dân chủ hoangthinhatle.com Tin trong nước

Cao Vĩnh Thịnh bị canh nhà (phần tiếp theo)

Tiếp theo phần trước, đang bàn về việc Cao Vĩnh Thịnh bị canh nhà và đến dùng bữa trưa tại Đại sứ quán Đức. Sau khi tham gia nhóm “6700

Gương mặt dân chủ hoangthinhatle.com Tin trong nước

Cao Vĩnh Thịnh bị canh nhà

Thời gian gần đây Cao Vĩnh Thịnh chia sẻ về việc cô bị lực lượng an ninh ko mặc quân phục đến “canh nhà”, chặn đi đến đại sứ quán,

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Không quay được phim tài liệu về dân, Green Trees chuyển sang quay phim chính mình để tự sướng

Một tháng sau ngày chiếu ra mắt bộ phim tài liệu “Đừng Sợ”, được làm để ca ngợi những phong trào biểu tình, bạo động mà giới chống đối từng