Tag "Cao Tân Hoà"

Back to homepage
Bài nổi bật Sự thật lịch sử

Lá thư từ Mỹ – NHỮNG NỮ PHÓNG VIÊN MẶT TRẬN CỦA VIỆT NAM TRONG GIÁO TRÌNH BÁO CHÍ MỸ

Một ngày đầu xuân 2002, năm chị: Nguyễn Thị Kim Thoa, Triệu Thị Thuỳ, Hoàng Tuyết Trinh, Cao Tân Hoà và Nguyễn Phương Thảo, nguyên phóng viên của Thông tấn