Tag "99 năm"

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Quan điểm cá nhân về dự thảo luật đặc khu

Ý KIẾN CÁ NHÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT Nói luôn, mình KHÔNG MẶN MÀ lắm với dự thảo luật đặc khu này – trong thời điểm bây giờ, bởi mấy

Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Sự thật đã bị phơi bày: Chống Trung Quốc chỉ là cái cớ để chống chính quyền

Trước phản ứng của dư luận xoay quanh dự thảo Luật về 3 đặc khu kinh tế với nghi ngại rằng dự luật này vừa không mang lại hiệu quả