Việt tân kêu gọi giới chống Cộng thâm nhập các nhóm cư dân bất mãn, khiếu kiện tại địa phương

Việt tân kêu gọi giới chống Cộng thâm nhập các nhóm cư dân bất mãn, khiếu kiện tại địa phương

Overview

 

Nguồn: Loa Phường

Ngày 05/04/2018, khi một loạt các lãnh đạo Hội Anh em Dân chủ bị tuyên án 12 năm tù giam, một đảng viên Việt Tân dùng bút danh Vũ Thạch đã viết bài để phân tích tình hình và đề xuất phương hướng hoạt động mới [1]. Trong bài, Thạch cho rằng khi Nhà nước đang “gia tăng đàn áp”, thì giới chống đối “không thể đấu tranh ôn hòa công khai”. Thay vào đó, giới chống đối nên bí mật thâm nhập vào các nhóm quần chúng bất mãn tại địa phương, để huấn luyện các nhóm đó làm truyền thông và đấu tranh có tổ chức. Thạch cho rằng chỉ khi “phong trào đòi quyền sống của dân chúng nổi lên khắp nơi”, và Nhà nước phải “đối phó với nhiều đám cháy cùng lúc”, thì giới chống đối mới thoát khỏi vòng kiềm tỏa.

Trong tuần qua, sau khi Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Văn Túc bị tuyên y án 12, 13 năm tù, Vũ Thạch tiếp tục viết bài kêu gọi đổi hướng đấu tranh, đăng trên Dân Luận vào ngày 17/09/2018 [2]. Trong bài, Thạch liệt kê 5 nhóm quần chúng cần thâm nhập – là người làm từ thiện, công nhân đòi quyền, nông dân mất đất, dân địa phương bức xúc vì ô nhiễm môi trường, và người muốn trả lời phỏng vấn đài, báo nước ngoài về bức xúc của bản thân. Thạch viết rằng giới chống đối chỉ nên cung cấp tiền, kiến thức và kế hoạch hành động cho các nhóm quần chúng vừa nêu, để họ tự đấu tranh vì vấn đề dân sinh của họ, chứ không nên kêu gọi quần chúng đấu tranh “vì dân chủ” với mình. Bằng cách này, giới chống đối sẽ vừa bảo toàn được lực lượng nòng cốt, vừa tăng được lượng quần chúng ủng hộ, do xâm nhập và tạo ra phong trào biểu tình ở nhiều địa phương trên cả nước.

Đáng chú ý, Vũ Thạch tuyên bố rằng bài viết vừa nêu “là suy nghĩ và đề nghị của một nhóm anh chị em đang hoạt động trong nhiều lãnh vực”, Thạch chỉ là người đứng tên.

Các bài viết của Vũ Thạch khiến độc giả nhìn rõ 3 đặc điểm của đảng Việt Tân.

Thứ nhất, họ sẵn sàng lợi dụng những thường dân bức xúc về vấn đề dân sinh thuần túy, trong những cuộc xung đột ở địa phương, để phục vụ mục đích lật đổ chế độ.

Thứ hai, họ có tư duy khủng bố, khi muốn tạo ra “nhiều đám cháy” trên cả nước để đẩy xã hội vào tình trạng hỗn loạn, khiến chính phủ không kịp ứng phó. Đây là một lối suy nghĩ độc ác, vì tình trạng hỗn loạn đó có thể gây hại cho tính mạng và tài sản của nhiều người vô tội, đồng thời đe dọa nền độc lập của Việt Nam.

Thứ ba, họ thật sự phát tiền và soạn kế hoạch cho những người biểu tình.

Với tư duy khủng bố, vụ lợi theo kiểu Vũ Thạch, đảng Việt Tân chỉ góp phần phá hoại các hoạt động xã hội dân sự và sinh hoạt dân chủ ở Việt Nam, chứ không giúp ích gì cho những việc đó.

Chú thích:

[1] “Làm gì khi không thể đấu tranh ôn hòa công khai?” – Vũ Thạch, 06/04/2018
http://viettan.org/lam-gi-khi-khong-the-dau-tranh-on-hoa-cong-khai/

[2] “Đã đến lúc giới hoạt động tỏa vào lòng dân” – Vũ Thạch (Dân Luận), 17/09/2018
https://www.danluan.org/tin-tuc/20180917/da-den-luc-gioi-hoat-dong-toa-vao-long-dan

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

Tags: việt tân

About Author