Pháp luật quốc tế đã giới hạn của quyền tự do ngôn luận như thế nào?

Lâu nay, giới zân chủ và truyền thông phương Tây thường xuyên áp đặt tư duy rằng, quyền tự do ngôn luận là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, là không bị quản lý bởi bất cứ chính phủ, thể chế quốc tế hay không gian địa lý nào, rồi từ đó áp đặt lối tuyên truyền mặc định rằng, chỉ có thể chế “đa đảng”, “đa nguyên”, “dân chủ phương Tây” mới đảm bảo “quyền tự do ngôn luận” theo tiêu chí trên, còn các thể chế chính trị còn lại như “phong kiến”, “cộng sản”, “xã hội chủ nghĩa”, “độc đảng”…đều đàn áp “quyền tự do ngôn luận”, đều “bịt miệng dân”, cần phải lật đổ, loại bỏ để thúc đẩy xã hội phát triển, tối ưu hóa quyền tự do, dân  chủ với vẽ ra mô hình thiên đường xã hội tương lai tươi đẹp. Thực tế pháp luật quốc tế  đã đặt ra rất nhiều giới hạn nếu muốn hưởng thụ quyền này

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author