HAEDC (Hội anh em dần chết) – Kỳ 1: Hình hài của miền Trung “phản dậy”

Vừa qua, admin nhận được một series bài viết về “đại hội bầu minh chủ” của Hội Anh em dân chủ do ông Nguyễn Văn Đài khởi xướng từ một anh em đang tham gia hội này. Do cách trình bày thể hiện sự bức bối, không rành rẽ, chắc chỉ người trong cuộc mới cắt nghĩa hết được. Nhưng xét thấy, nội dung phản ánh sát với những diễn biến gần đây của Hội này nên chúng tôi xin đăng tải nguyên vẹn
=====
HAEDC – Hội anh em dần chết

Kỳ 1: Hình hài của miền Trung “phản dậy”

Tức thay cái thói đời, vỗ ngực tự xưng, dương dương tự đắc thì cũng bất đắc kỳ tử. Vừa mới mở mồm, vỗ ngực tự cho HAEDC là tổ chức XHDS thành công nhất của dân chủ quốc nội được dăm bữa nửa tháng thì Nguyễn Văn Đài – người đứng ra đầu têu khởi xướng lập ra cái HAEDC xộ khám khi đang trên đường đi gặp ÊU cùng Trương Dũng, tức Dũng Tráng Sĩ (sau này anh em mới biết và nó cũng lộ nguyên hình thằng chỉ điểm mất dạy, cứ nó làm một mình thì không sao nhưng hễ cứ đi đến đâu là bị phá ở đó).

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến nay cũng đã qua năm minh chủ của HAEDC được bóc lịch. Nhưng buồn lắm thay, sau cái sự ra đi đường đột đó của minh chủ, vẻ ngoài thì chúng nó còn lại như là tâm đầu ý hợp, góp công góp sức đòi bằng được để cho minh chủ sớm được hầu tòa, tiếp tục gây dựng HAEDC đi vào con đường tiến hóa, nhưng bên trong thì đứng lén đâm dao, cào xé cắn trí lẫn nhau, chẳng còn nể nang bố con thằng nào. Tưởng như cái đại hội lần thứ 2 là nút thắt để hàn gắn những vết dao đâm ngang đâm dọc lẫn nhau của số chóp bu, nhưng lại oái oăm thay, cũng chính từ đây mà HAEDC – Hội anh em dần chết hiện hình nguyên vẹn.

Câu chuyện được bắt đầu từ khúc giữa của dải đất hình chữ S – miền Trung Việt Nam. Màn hạ bệ nhà văn Trần Đức Thạch (người cũng được cho là kẻ đứng ra tuyên bố lập ra HAEDC, tức cũng thuộc dạng gạo cội, công thần) được dựng lên như lập trình sẵn, mà lập trình viên chính ở đây chẳng ai khác chính là kẻ ăn cháo đá bát, vong thầy, phụ bạn Nguyễn Trung Tôn, bởi xét về đường đời, thì Trần Đức Thạch chính là người dẫn dắt Nguyễn Trung Tôn. Ấy thế nhưng, chỉ cần có lợi ích miếng ăn, thích lôi bè kéo cánh mà chúng nó sẵn sàng đạp lên danh dự kẻ dân chủ để vận động cho cái thằng nhãi ranh Nguyễn Trung Trực vừa chân ướt chân ráo được bước vào HAEDC được làm trưởng đại diện khúc giữa. Đến là lạ cái đại hội miền Trung được dân chủ lắm thay khi toàn anh em Quảng Bình (dưới trướng chú Trực) đều tham dự cả, vậy nên việc Nguyễn Trung Trực được trúng cử với số phiếu cao cũng là điều khó thoát khỏi. Thấy chấm mút ngon ăn, Tùng Anthony Le cũng nhảy vào đạo diễn cho Trần Thị Xuân (họ hàng hang hốc nhà hắn) được làm phó đại diện, mà dân chủ đến mức từ trước đến nay ả Xuân chẳng biết mặt ngang, mặt ngửa HAEDC là cái gì nhưng cũng nhận tất. Phần còn lại, anh Tôn với chú Trực đạo diễn nốt để giải quyết chế độ cho thằng em miệng hôi mùi sữa, viết chữ chưa thạo nhưng lại phải đi làm dân chủ – Mai Văn Tám, phó đại diện.

Phần kết chưa xong, hồi sau tiếp nữa.

Nguồn: https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU/

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author