VOICE

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Những kẻ sợ đất nước tiến lên: Phần III Danh tiếng và vỏ bọc

Mời quý vị và các bạn xem lại Phần II:Chúng đã được đào tạo như thế nào ?        Sau 3 năm “du học” Nguyễn Anh Tuấn trở

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Điểm tin lề trái số 6 (08/07/2018): Đấu tố trí thức để đánh thức trí thức

  Chào các bạn. Đây là chương trình Điểm tin Lề trái số 6, phát sóng vào ngày Chủ nhật, 8 tháng 7 năm 2018. Như thông lệ từ tuần

Lịch sử xã hội Dân sự Việt Nam

Quá trình hoạt động của tổ chức VOICE (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment)

Theo tuyên bố chính thức của VOICE, ban đầu, họ được thành lập như một tổ chức thiện nguyện chuyên giúp những người vượt biên Việt Nam được cấp quốc