phản biện

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Có cần thiết phải đa nguyên, đa đảng!?

Người ta thường ca ngợi cái gọi là đa nguyên đa đảng vì tính cạnh tranh của nó mà lờ tịt (hoặc không biết) về bản chất, đó là sự

Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Có nên nghỉ ngày Noel!

Nhân dịp Tết sắp đến và Noel cũng đã qua thì nhắc lại chuyện cũ chút. Mới đây trên trang Việt tân có đăng tải hình ảnh đơn thư cho

Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Vai trò của trí thức phản biện ở Việt Nam

Xã hội nào cũng cần có góc nhìn phản biện, nó là hiện tượng đối lưu trong xã hội. Nếu không có những sự dịch chuyển tư duy tạo ra