nhân sỹ trí thức

Back to homepage
Bài nổi bật Chủ quyền biển - đảo Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Diễn đàn Xã hội Dân sự: một tổ chức phi dân chủ đòi “dân chủ hóa” Quốc hội Việt Nam?

  Từ tháng 09/2019, nhiều nhóm chống đối đã lợi dụng các cuộc thảo luận trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025,  tức hoạt động chuẩn