nghĩa tử

Back to homepage
Bài nổi bật Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Nghĩa tử – nghĩa tận hay “tận” nghĩa tử???

Ngày 27/12/2019, trên tường Face của “chị đại” zâm chủ Bùi Thị Minh Hằng đăng tin cụ Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh về với gia tiên, dòng tộc, kèm theo