mất tích

Back to homepage
Gương mặt dân chủ Phân tích - Đánh giá - Tranh luận

Bắt Trương Duy Nhất là vi phạm quyền tự do ngôn luận?

Ngày 01/02/2019, trang The Vietnamese đưa tin rằng Trương Duy Nhất đã trốn sang Thái Lan vào đầu tháng 1, đến văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc