Liên Hợp quốc

Back to homepage
Phân tích - Đánh giá - Tranh luận Phóng sự dân chủ

Phải chăng cơ chế báo cáo viên đặc biệt LHQ trở thành cái loa cho đám phản động chống Nhà nước Việt Nam?

  Gần đây các trang tin phản động, thù địch chống Việt Nam liên tục phát đi các bản chất vấn của các Báo cáo viên đặc biệt nhân quyền